KURSVERKSAMHET/UTBILDNINGAR

 Kurs i Personlighetsutveckling

 
 
 
  1. Hur kommer det sig att jag är rädd för…
  2. Jag har aldrig varit här tidigare, ändå kunde jag peka ut platsen där jag…
  3. Varför hamnar jag alltid i den här situationen?

För att möta alla dessa frågor och funderingar, för att få svar på många varför, för att öka förståelsen för själva livet och alla de prövningar vi drar till oss, startade vi 2004 vår kursverksamhet.
Syftet med kursen är att öka förståelsen för varför vi är här och vad det finns för mening med det som sker omkring oss.
Undervisningen är baserad på teori och praktiska övningar. Du kommer att få verktyg att förändra dig själv och ditt sätt att tänka.
Genom att bättre förstå dig själv och ditt sätt att reagera, öppnas dörrar till djupare kunskap och en större förståelse för livets alla skeenden. Du kommer att fungera bättre i alla sammanhang, spara på din energi, och lära dig att fokusera på det som är viktigt för att du ska må bra.
Självinsikt är nyckelordet och processen startar här hos oss.
Kursen är uppdelad i tre steg. Du väljer själv hur många steg du vill gå och i vilken takt. Undervisningen äger rum en dag/kväll i veckan under tre veckor i grupper om max 20 deltagare. Övernattningsmöjligheter finns för dem som så önskar på kursgården Timbo.
Vi är alla individer med olika ambitioner, utvecklingsnivåer och förutsättningar, därför kommer alla deltagare att i sin egen takt utvecklas på det sätt som är gynnsammast för var och en. För att åstadkomma en bestående positiv förändring, behöver vi alla tid. Det krävs en hel del arbete, vilja och mod att förändra invanda mönster, men igengäld får du mångfalt tillbaka i form av livsenergi och livskvalité.

Kurser

 

Timbo Gård, Hjo

Steg 1 på Timbo Gård

Insikt är nyckelordet. Det handlar om att du, genom kunskap och massor av enskilda övningar, kommer underfund med vad det är som påverkar dig allra mest. Var du tappar din energi och hur ditt sätt att tänka formar den verklighet som du uppfattar som sann. Här läggs den stabila grund som är förutsättning för en fortsatt utveckling.

Du får som kursmedlem möjligheten att utnyttja medicinhjulet och 7-lagerslabyrinten. Båda är kraftfulla redskap för att få svar på frågor men framför allt hjälper de till med att lösa upp blockeringar som tar alldeles för mycket energi.

Vill du vara med på denna spännande resa eller få mer information går du till KONTAKTA OSS.

 

Steg 2 på Timbo Gård

På en stabil grund och med mycket mer kunskap om dig själv och din omgivning fortsätter din personliga utveckling. Övningar blandas med teori med syfte att öka förståelsen för hur allt hänger ihop. Vi lyder alla under kosmiska lagar som kan vara mycket bra att känna till. Du kommer mer och mer inse att i det "långa loppet" är livet rättvist.

Vill du vara med på denna spännande resa eller få mer information går du till KONTAKTA OSS.

 

Steg 3 på Timbo Gård

Här har vi kronan på verket. I den här sista delen kommer du att ha glädje av allt vi tidigare gått igenom. Du kommer att få kunskap om dina sju kroppar, få lära dig att använda pekare, få inblick i de världar som dina fysiska ögon inte kan se, genomföra övningar för att påskynda utvecklingen hos dina psykiska centra mm.

 
 

 

Intensivkurs

 Intensivkurs

Vi fortsätter städa på en allt djupare nivå för att komma till rätta med bakomliggande orsaker till det som står på tur att göra någonting åt. Det nya rotationsmönstret (det andliga uppvaknandet) kräver att vi gör oss av med blockeringar som har ett för lågt svängningstal. Utan denna djupgående "vårstädning" blir det svårt att anpassa sig till den kommande förändringen, en förändring som redan startat men som kommer att öka i intensitet.

Denna kurs är enbart öppen för er som deltagit i tidigare intensivkurser eller gått t.o.m steg 3.

Under kursens gång är det inte lämpligt att delta i något annat forum då det med all sannolikhet stör ditt inre arbete.

 

Terapeututbildning

 

****Kontakta oss för mer information om du är intresserad****

Kan du tänka dig att arbeta hel- eller deltid med en alternativ behandlingsmetod som bygger på att ta bort blockeringar, begränsningar och rädslor för att en självläkningsprocess ska få möjlighet att starta, erbjuder vi dig möjligheten att söka denna utbildning.
Utbildningen vänder sig till er som avslutat Personlighetsutvecklingens alla tre steg/ terminer. Dispens kan även ges till de terapeuter som önskar vidareutbilda sig inom Energimedicin. Förkunskap i den omfattningen är ett krav då du förberetts både teoretiskt och praktiskt för denna vidareutbildning.
Det blir en intensiv utbildning fördelad på tre heldagar, åtskilda av ett antal veckor där arbetet är inriktat på praktik i din hemmiljö. Under kursdagarna varvas teori och praktik.
Behovet av en alternativ behandlingsform ökar ständigt och vi försöker på vårt sätt svara upp mot den ökade efterfrågan.
Efter avslutad utbildning erhålls utbildningsbevis.
Platsantalet är begränsat varför vi förbehåller oss rätten att erbjuda plats för de som vi finner mest lämpliga.

**Öppen endast för de som gått samtliga tre stegen, eller redan arbetar som terapeut**

För att anmäla ditt intresse eller få mer information gå till KONTAKTA OSS.

 

 

TEMAKVÄLLAR

Exempel på tidigare teman: 

Vi erbjuder nu en möjlighet för alla kursdeltagare att ta med respektive/vänner på de temakvällar som är markerade med (A). Temakvällar markerade med (3) är öppna för de som gått t.o.m. steg 3. Markeringen (1 - 3) innebär att temakvällen är öppen för de som gått något av stegen. Deltagarantalet är maximerat till 30 på alla temakvällar.

  • Självläkning, (A), Kvällen innehåller korta pass av teori men huvuddelen kommer att ägnas åt övningar för att påskynda självläkning. Du kommer att få "bada" i ljudvågor som på ett genomgripande sätt aktiverar kroppens egen självläkning. Vid överbokning bereds i första hand plats till de som går/har gått steg 1 - 3.
  • Energicentra, (A), Under den här kvällen kommer du att få insikt om och hjälp med att kalibrera våra viktiga energicentra. Syftet är att skapa inre harmoni och bättre balans så att du får hjälp att se på dig själv och din omgivning med nya ögon. Du kommer som vanligt att bli vägledd av djupgående helande frekvenser. Vid överbokning bereds i första hand plats till de som går/har gått steg 1 - 3.
  • Hälsa i helhet 1, (A), Den här kvällen ägnas åt hur vi enkelt kan hjälpa kroppen från onödig belastning av kemikalier genom att välja "rena" plagg. Det handlar om vikten av att välja ekologiskt, och då framför allt det vi har på oss. Huden är ju som bekant kroppens största organ, därför är det extra viktigt att vi ger den "rena material" att bära. Du kommer att få lära dig varför du ska välja Ekologisk bomull och Bambu, nutidens och framtidens material, i stället för vanlig bomull.
  • Ljud, (A). Kvällen bjuder på lite information om vad som håller på att hända i etern och hur det påverkar oss. Du kommer att få bada i hälsosamma frekvenser som hjälper dig att bättre klara av den förändring som pågår.
  • Produkter och prat, (A). Den här kvällen ägnar vi åt samvaro, lite information om våra produkter och en möjlighet för er att handla av det vi har i lager till nedsatt pris. Kanske hittar ni någon present. Ta gärna med fika.
  • Ljud, (A), Den här kvällen tar vid där den förra ljudkvällen slutade. Med hjälp av speciella utvalda frekvenser beger vi oss ut på en vibratorisk resa.
  • "De fyra F:en" (3), !!!

 

 

PERSONALVÅRD

Äntligen har vi möjlighet att erbjuda våra tjänster till företag som tröttnat på långa sjukskrivningsperioder och allt längre väntetider inom skolmedicinen.

Tack vare vår satsning på utbildning har vi nu utökat vårt team av duktiga terapeuter, som lärt sig arbeta efter en metod som inte inriktar sig på att flytta runt symptom.

Sjukfrånvaron drabbar alla. Företag såväl som den enskilda personen kommer i kläm när inte resurserna inom vården räcker till. Långa meningslösa sjukskrivningsperioder skulle kunna undvikas med en annan typ av behandling.
Vi har arbetat i 17 år med såväl fysiska som psykiska obalanser. Korta behandlingstider, orsaksinriktad behandling och en effektiv metod, har visat sig fungera alldeles utmärkt.

Är detta någonting för just ditt företag?

Läs vidare här på våra hemsidor och har du ytterligare frågor KONTAKTA OSS.

 

 

FÖRELÄSNINGAR

Föreläsningar och temakvällar för företag/grupper

Glöm inte denna möjlighet för grupper och företag!!

Det är aldrig fel att vidga sina vyer!

Är du intresserad av att vi kommer till just ditt företag eller är ni en grupp som vill besöka Timbo, delar vi gärna med oss av våra insikter och erfarenheter?

Läs mer på våra hemsidor vad som hände när en Gymnastikdirektör och en Civilekonom mötte Black Eagle. Hur våra två världar krockade för att sedan långsamt smälta samman.

Låter det intressant, KONTAKTA OSS för mer information.