TERAPIER


Behandlande terapeut

Wind Song Coyote


Energimedicinbehandling

Varje människa är unik, men det som är gemensamt för oss alla är, att vi under vår tid här på jorden drar till oss händelser och situationer som i sin förlängning oftast påverkar vår hälsa. Kroppen har, om den bara får en chans, en enastående förmåga att läka. Läkningen kommer inifrån den dag vi förstår varför vi utvecklat den obalans vi i dagligt tal kallar sjukdom.
Genom att förändra vår syn på oss själva och vår omgivning, öka graden av självinsikt, kan många sjukdomsliknande tillstånd avsevärt förbättras.

Allt vi ser omkring oss och även vi själva, består av energi. Energi mäts i frekvens (svängningstal). Olika föremål ser olika ut därför att de har olika frekvens. Varje människa har sin egen frekvens och varje avsteg nedåt från denna frekvens utlöser på kortare eller längre sikt någon form av obalans, fysisk såväl som psykisk. Vi strävar, ofta omedvetet, efter att bibehålla vår inre balans, men prövningar som vi ännu inte förstår har en tendens att dränera oss på energi som annars skulle användas till en ständig bevakning av vårt känsliga svängningstal. När frekvensen sjunker kommer en larmsignal. Vi får ett symptom på att något inte står rätt till. Genom att på ett tidigt stadium ta denna varningssignal på allvar, kan en obalans rättas till innan ett fysisk eller psykiskt sjukdomstillstånd förvärras.
Att enbart ta bort ett symptom utan att ta reda på varför personen i fråga fått denna varningssignal, är att flytta problemet till nästa svaga länk i kedjan. Det finns alltid en bakomliggande orsak till varje avvikelse. En del prövningar som vi måste utstå har en djupare mening än vad vi många gånger förstår. I dagens uppdrivna tempo kan det vara svårt att stanna upp och ge sig själv en chans att förstå vad det hela egentligen handlar om.
Genom att öka förståelsen för hur en människa fungerar, kommer vi närmare sanningen och är hälsan och självläkningen på spåren. Allt går inte att bota men väldigt mycket går att lindra.

(Obs. Du hittar ytterligare viktig information genom att klicka på länken nedan!!)

Hur går en behandling till?

Vad är det som orsakat en förskjutning i det ideala förhållandet?
Med utgångspunkt från frågeställningen ovan tar vi tillsammans reda på den eller de bakomliggande orsakerna till den rådande ohälsan.
Du kommer att få tre inbokade behandlingstider. Du är inte bunden att utnyttja dessa tre tider om du väljer att avsluta behandlingen tidigare.

Vanliga frågor som rör energibehandling

Kan man köra bil efter behandlingen?

Ja, men du kan behöva vila en stund!

Ska jag sluta äta min vanliga medicin?

Vi rekommenderar aldrig någon att avsluta eller förändra sin medicinering.

Ger behandlingen några biverkningar?

Nej, du kommer enbart att få reaktioner som hjälper dig att bli kvitt den bakomliggande orsaken till den ohälsa du sökt för.

Är det någon sorts massage?

Nej, all behandling sker utanför den fysiska kroppen.

Blir jag frisk efter behandlingarna?

Tiden det tar beror på hur du väljer att utnyttja resultatet av behandlingen.

Måste jag ta av mig kläderna?

Nej, bara dina ytterkläder.

Observera att vi INTE behandlar Cancer, Diabetes eller Epelepsi.

Klicka här för Inför din energimedicinbehandling.

På Timbo Kursgård finns två behandlings rum;

Behandlingsrum behandlingsrum 2

Här ser du interiörbilder från behandlingsrummen.

Det här är väntrummet.

För att boka behandlingstid, eller få mer information gå till KONTAKTA OSS.